La Kala enmig de la neu

 

 

La Kala en el seu element
www.elquerolvell.com